Informacijski ekosistem za glasbene šole.

O sistemu eGlasbenaŠola

Učiteljem omogoča hiter in jasen pregled nad njihovim delom z učenci, komunikacijo s starši, komunikacijo z vodstvom šole in koordiniranje dela z drugimi učitelji.

Vodstvu šole omogoča pregled nad delom učiteljev in tudi delom z učenci. V sklopu sistema eGlasbenaŠola je možno tudi urejanje in predstavitev vsebine na spletnih straneh glasbenih šol.

Nekatere funkcionalnosti, ki jih vsebuje sistem eGlasbenaŠola:

Sporočila

 • Več načinov pošiljanja: e-mail, SMS, interno
 • Pripravljeni seznami prejemnikov: učitelji, učenci, starši
 • Pošiljanje sporočila s povratnico: seznam prejemnikov ki niso prebrali sporočila
 • Dodajanje priponk sporočilom
 • Kreiranje poljubnih seznamov prejemnikov

Opravljene učne ure

 • Vnos opravljenih in neopravljenih ur
 • Prikaz vnosne tabele glede na tip programa
 • Izračun pedagoških ur
 • Dodajanje opomb
 • PDF izpis

Nastopi

 • Priprava, dodajanje in urejanje točk in vrstnega reda nastopajočih
 • Rezervacija prostora
 • Določitev organizatorjev
 • Avtomatičen PDF izpis statistike, dveh različnih koncertnih listov in MS Word predloga
 • Omejitev minutaže
 • E-mail obvestilo o nastopu
 • Objava na spletni strani in koledarju dogodkov
 • Povezava s statistiko nastopov

Priprava na pouk

 • Vodenje priprave na pouk za različne predmete in posamezne učence gleda na individualni ali skupinski pouk
 • Kopiranje priprave na pouk med šolskimi leti, med učenci in med učitelji
 • PDF izpis

Drugo delo

 • Vnos različnih tipov drugega dela
 • Povezava z delovnim časom
 • PDF izpis

Rezervacije

 • Koledarski prikaz zasedenosti
 • Prikaz terminov iz urnika, nastopov in izpitov
 • Možnost dostopa za upravljalce dvoran
 • PDF izpis

Urniki

 • Pregled urnikov po učiteljih, predmetih, prostorih in urnikih
 • Dodajanje večih urnikov z različnimi veljavnostmi
 • PDF izpis, tudi za vse prostore in vse učitelje

Redovalnica

 • Vnos izostankov, ocen, datum izpita in opomb
 • Kreiranje spričeval z letnimi ocenami, o končanem programu in končani stopnji
 • Tiskanje spričeval in pohval na uradni obrazec
 • Nastavitev pozicije tiskanja posameznih elementov
 • PDF izpis spričeval in pohval, tudi za vse učence

Spričevala

 • Seznam spričeval po učiteljih in tipu spričevala
 • Ročni vnos ali avtomatična dodelitev evidenčnih številk
 • Predoged in tiskanje spričeval
 • PDF izpis evidenčnega seznama spričeval
 • Sistem za preprečevanje podvojenih in manjkajočih evidenčnih številk

Prisotnost na delu

 • Vnosna tabela po dnevih
 • Vnos večih postavk za en dan
 • Hitri vnos podatkov s premikanjem po poljih s tipko "TAB"
 • Avtomatičen izračun postavk
 • Izračun popoldanskega dela in dodatka za popoldansko delo
 • Izračun dopusta
 • Izračun drugega dela
 • Izračun realizacije glede na zaposlenost delavca
 • Možnost registracije delovnega časa z RFID karticami
 • PDF izpis, tudi za vse delavce

Izpiti

 • Priprava, dodajanje in urejanje izpitov in vrstnega reda nastopajočih
 • Rezervacija prostora
 • Določitev članov komisije
 • Omejitev minutaže
 • E-mail obvestilo o izpitu
 • PDF izpis

Tekmovanja

 • Vnos različnih tipov tekmovanj
 • Možnost objave na spletni strani
 • Povezava s statistiko tekmovanj

Reverzi

 • Dodajanje in urejanje reverzov
 • Baza opreme
 • Poljubno število kosov opreme na reverzu
 • Filtriranje po učiteljih
 • Preverjanje prostih in izposojenih instrumentov
 • PDF izpis obrazca za reverz

Statistična poročila

 • 1. Uspeh učencev v izobraževalnem programu glasba in ples
 • 2. Učenci, ki so zaključili šolanje
 • 3. Učenci v programu glasba in ples po dopolnjenih letih starosti
 • 4. Nastopi
 • 5. Šolski orkestri in komorne skupine
 • 6. Tekmovanja
 • 7. Šolske glasbene knjižnice in izposoja instrumentov
 • 8. Šolske glasbene knjižnice, notni fond in izposoja instrumentov
 • 9. Vodstveni in strokovni delavci po izobrazbi
 • 10. Vodstveni in strokovni delavci po delovnem razmerju
 • Število učencev
 • PDF izpisi

RFID kartični sistem za registracijo delovnega časa*

 • Montaža poljubnega števila RFID čitalcev kartic
 • Seznam vse kartic v sistemu
 • Možnost izklopa kartice
 • PDF izpis seznama imetnikov kartic

Prevozi na delo in prehrana

 • Seznam relacij in cen prevoza za posameznega delavca
 • Avtomatičen izračun zneska prevozov na delo
 • Polna ali polovična malica
 • Povezava malice z delovnim časom
 • PDF izpisi

Dostopne pravice

 • Poljubna nastavitev dostopa posameznih uporabnikov za vse module
 • Možne nastavitve Privzeto/DA/NE

Baza učiteljev

 • Filtriranje po aktivnih/neaktivnih in predmetih
 • Univerzalni iskalnik učiteljev po imenu, priimku, EMŠO številki, email naslovu...
 • PDF izpis
 • Avtomatičen prenos programov v naslednje šolsko leto
 • Avtomatičen prenos zaposlitev v naslednje šolsko leto

Urejanje učiteljev

 • Vnos osnovnih podatkov o učitelju
 • Vnos službenih podatkov, kot so naziv, izobrazba, službeni email, matična šola, šolska enota...
 • Možnen vnos slike in predstavitve za spletno stran
 • Urejanje programov, ki jih učitelj izvaja
 • Dodajanje zaposlitve, tipa pogodbe in število dni dopusta
 • PDF izpis

Baza učencev

 • Filtriranje po učiteljih, predmetih, razredih, CEUVIZ, sistemizaciji,statusu napredovanja
 • Univerzalni iskalnik učencev po imenu, priimku, vpisni številki, EMŠO številki, email naslovu...
 • Dva različna PDF izpisa, po izbranih parametrih
 • PDF izpis kontrolnega seznama učencev, ki so napredovali po učitlejih in predmetih
 • Izvoz podatkov v MS Excel
 • Izvoz novih učencev v MS Excel za potrebe računovodstva
 • Avtomatičen prenos učencev v novo šolsko leto
 • Masovni uvoz za CEUVIZ
 • Dodajanje staršev in njihovih kontaktnih podatkov
 • Seznam programov in razredov, ki jih učenec obiskuje
 • Izpis vpisnih listov
 • Vnos osnovnih podatkov o učencu

Urejanje učencev

 • Vnos osnovnih podatkov o učencu
 • Vnos matične številke, vpisne številke in številka osebnega lista
 • Urejanje programov in razredov, ki jih učenec obiskuje
 • Dodajanje staršev in njihovih kontaktnih podatkov
 • Izpis vpisnega lista
 • Določitev parametrov za CEUVIZ in sistemizacijo

Ostale baze podatkov

 • Starši
 • Osebje
 • Korepetitorji
 • Vodstvo
 • Administratorji
 • Programi in predmeti
 • Učilnice in prostori

Masovni vnos za CEUVIZ

 • Preverjanje osnovnih podatkov že znotraj aplikacije
 • Avtomatična določitev vpisa in izpisa v izobraževalni program
 • Kontrolni vnos podatkov
 • Možnost posodobitve podatkov v aplikaciji CEUVIZ

Urejanje spletne strani (CMS)

 • Novice
 • Koledar dogodkov
 • Spletne strani
 • Galerija

Nazaj na vrh